Tag Archives: thuê luật sư Bến Tre

Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Cư trú 2020

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo, cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân Chính phủ vừa ban hành Nghị định 62/2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư […]