Tag Archives: đăng ký thường trú

8 lưu ý về nhập hộ khẩu điện tử

Từ ngày 1-7, khi người dân đăng ký thường trú, cơ quan quản lý sẽ tiến hành nhập thông tin về nơi cư trú lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú. Từ 1-7-2021, Luật Cư trú năm 2020 và Thông tư 55/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết về […]