Tag Archives: covid19

Điều kiện hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương

NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương muốn nhận tiền hỗ trợ do Covid-19 thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, quy định điều kiện để NLĐ tạm toãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương như sau: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị […]

Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid-19

“Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid-19 đợt 2 là ngày nào?”- Câu hỏi của bạn Tùng đến từ TP HCM. Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, thì: (1) Đối với người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất Hạn cuối nộp […]

Thủ tục để doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc

Doanh nghiệp muốn vay trả lương ngừng việc do Covid-19 thì cần làm hồ sơ, thủ tục như thế nào? Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, thì hồ sơ, thủ tục vay vốn như sau: – Hồ sơ đề nghị vay vốn gồm: + Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu 12a, 12b, 12c tại Phụ lục […]