Tag Archives: Luật sư đất đai

ĐẤT KHÔNG GIẤY TỜ CÓ LÀM ĐƯỢC SỔ ĐỎ KHÔNG

Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) được coi là giấy tờ quan trọng nhất để chứng minh quyền sử dụng đất của người sử dụng đất. Tuy nhiên, không ít người đang sử dụng đất mà không có sổ đỏ. Điều này, vô tình làm hạn chế rất nhiều quyền lợi của […]