Tag Archives: luật sư bến tre

Điều kiện hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương

NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương muốn nhận tiền hỗ trợ do Covid-19 thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, quy định điều kiện để NLĐ tạm toãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương như sau: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị […]

Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid-19

“Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid-19 đợt 2 là ngày nào?”- Câu hỏi của bạn Tùng đến từ TP HCM. Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, thì: (1) Đối với người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất Hạn cuối nộp […]

Thủ tục để doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc

Doanh nghiệp muốn vay trả lương ngừng việc do Covid-19 thì cần làm hồ sơ, thủ tục như thế nào? Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, thì hồ sơ, thủ tục vay vốn như sau: – Hồ sơ đề nghị vay vốn gồm: + Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu 12a, 12b, 12c tại Phụ lục […]

Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Cư trú 2020

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo, cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân Chính phủ vừa ban hành Nghị định 62/2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư […]