Tag Archives: luật Hoàng gia

Điều kiện hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương

NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương muốn nhận tiền hỗ trợ do Covid-19 thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, quy định điều kiện để NLĐ tạm toãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương như sau: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị […]

Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid-19

“Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid-19 đợt 2 là ngày nào?”- Câu hỏi của bạn Tùng đến từ TP HCM. Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, thì: (1) Đối với người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất Hạn cuối nộp […]