Category Archives: Sở hữu trí tuệ

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

Dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ Tư vấn xác lập quyền đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý,…tại Việt Nam và nước ngoài; Tư vấn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, […]